Projekt Gimnazjalny

Storytelling

prowadzący mgr. Sylwia Baryłecka

POWRÓT
opracował: Wiktor Herman

Uczestnicy:

 • 1. Maciej Wojciechowski 2d
 • 2. Karolina Szczodrzyńska 2d
 • 3. Maria Siudym 2d
 • 4. Nicole Młynarz 2e
 • 5. Adam Drewniak 3d
 • Cele projektu:

  • Krztałtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
  • Poznanie narracyjnej metody nauczania języka angielskiego i przygotowanie na jej podstawie inscenizacji wybranej bajki,
  • Rozwijanie wyobraźni,rozwijanie umiejętności receptywnych,
  • Krztałtowanie postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur.

  Planowane efekty:

  • Dla uczniów: umiejętność samodzielnego zbierania i opracowywania informacji, umiejętność pracy w zespole,
  • Dla szkoły: poszerzenie wiedzy na temat narracyjnej metody nauczania,
  • Dla środowiska lokalnego: przygotowanie inscenizacji wybranej bajki na zasadzie storytellingu.

  Kryteria oceny:

  • Zaangażowanie uczniów w realizację projektu,
  • Zgodność wykorzystanych zadań z tematem projektu i przyjętymi założeniami,
  • Wykorzystanie różnorodnych materiałów źródłowych,
  • Profesjonalizm w zakresie zagadnień objętych tematem pracy,
  • Samodzielność i oryginalność wykonania przydzielonych zadań,
  • Umiejętność współpracy w zespole, systematyczny udział w spotkaniach zespołu, terminowe wykonywanie zadań.

  Kontrakt:

  • Uczniowie przyjmują temat projektu do wykonania,
  • Uczniowie zobowiązują się do wykonania projektu w terminie: do maja i zaprezentowania projektu w dniu Konferencji Projektów Edukacyjnych Pamięci J. Waldorffa w czerwcu,
  • Uczniowie zobowiązują się aktywnego uczestnictwa i sprawiedliwego podziału obowiązków w pracach nad projektem,
  • Uczniowie znają i zgadzają się z kryteriami oceny projektu,
  • Nauczyciel zobowiązuje się do opieki merytorycznej nad uczniami w formie konsultacji, ćwiczeń, wycieczek w bieżącym roku szkolnym.