Projekt gimnazjalny

Zobaczyć matematykę złoty podział

Uczestnicy:

Prowadzący mgr Beata Brot

  1. Wiktoria Karalus
  2. Jakub Hopa
  3. Amelia Michalska
  4. Marta Skurniak
  5. Zuzanna Gowarzewska
  6. Jan Olpiński
  7. Mateusz Przybyszewski
  8. Łukasz Jasiak
Projekt "Złoty podział, złota liczba" został zorganizowany przez uczniów klas II gimnazjum. Uczniowie chcieli w ten sposób zbadać, czym nazywamy złoty podział i złotą liczbę, oraz jak podzielić odcinek, aby otrzymać taki podział. uczestnicy projektu poznali różne możliwośći konstrukcyjnego otrzymywania takiego podziału, dowiedzieli się także o znaczeniu liczby φ.
W trakcie spotkań odkrywają miejsca ze swojego otoczenia w których można spotkać złotą liczbę oraz zwracają uwagę na obecność matematyki w otaczającym ich świecie.
Uczniowie zorganizowali szkolny "quiz" którego wyniki przedstawią na konferencji projektów
Projekt realizowany jest poprzez spotkania, warsztaty i wycieczki edukacyjne.

POWRÓT


opracował: Kacper Kuźnik