Projekt Gimnazjalny:

Jak ciekawie opisać swoje miasto - Poznań w obiektywie aparatu fotograficznego.

opiekun: mgr Agnieszka Chrzanowska


Celem projektu jest poznanie oraz zachęcenie do odwiedzenia ciekawych obiektów na terenie miasta Poznania. Kształcenie umiejętności zbierania, selekcji materiału, umiejętność pracy w zespole. Rozwijanie poczucia przynależności lokalnej.

POWRÓT


opracował: ___